”Låt oss gå i skolan klockan 10–17”

Elever sitter i ett klassrum och skriver på papper.
Skulle sovmorgon ge bättre studieresultat?
Insändarskribenten vill ha fler sovmornar på högstadiet.

Något som gör mig arg är att det är för få sovmorgonar i högstadieskolorna.

Det är alldeles för tidigt för elever i 7:an, 8:an och 9:an att börja skolan klockan 8 på morgonen. Vi kan inte koncentrera oss på vårt arbete. Vi blir för trötta.

Jag tycker att högstadieelever ska börja skolan klockan 10 och sluta 17. Då kan alla arbeta bra, utan att vara trötta.

Finns det fler som tycker som jag?

Ta upp det på era klassråd