”Lejon är inte lösningen”

Nya tyngre betonglejon på Drottninggatan
Den nya, extra stora lejonen på Drottninggatan.
Lejon försvårar en lastbilsattack på vissa ställen, men gör knappast samhället säkrare, menar insändarskribenten.

Fyra nya betonglejon har placerats ut på Drottninggatan i Stockholm, drygt fyra gånger så tunga som de tidigare, för att hindra fler terror­attacker. Ytterligare 16 stora lejon har beställts, och urnor med planteringar ska stå mellan lejonen.

Nu finns inte mindre än 74 mindre lejon utplacerade längs gatan. En fördubbling mot före terrordådet. Dessutom har Yttre Borggården på slottet förfulats av stora betongblock, eftersom många samlas där vid vaktavlösningen.

Jag är skeptisk till dessa åtgärder. Att man släpper in terrorister och låter IS-krigare återvända och få skyddad identitet är naturligtvis vansinnigt.

Lejon och betongblock försvårar en lastbilsattack på dessa ställen, men gör knappast samhället säkrare.

Henrik Scheutz