Lös de lösa bräderna

Farlig passage.
Farlig passage.

Mittemot korsningen av Bergtorpsvägen och Nya Täbyvägen finns en äng med tre dammar. Till höger på denna äng finns en gångväg som slutar vid ett dike och på andra sidan finns en vägstump som är kvar från renoveringen av Roslagsbanan.

Oroande är att flera personer varje dag passerar över diket på tre löst liggande brädor som inte ser nya ut. Jag har sett en kolonn på cirka tio cyklister fara över i full fart. Vid vackert väder går människor med barnvagnar över. Också många hundägare går här. Själv vågar jag inte, man vet inte när en bräda brister och man skadar sig, kanske allvarligt.

Täby kommun borde kunna ordna en säkrare överfart.

Orolig betraktare