”Lövsta allé ligger inte i Lövsta”

Insändarskribenten är trött på att husen på Lövstavägen marknadsförs som Lövsta allé.
Insändarskribenten är trött på att husen på Lövstavägen marknadsförs som Lövsta allé.
Insändarskribenten Erik har tröttnat på byggherrarnas påhitt att byta namn på befintliga stadsdelar.

Tack för att det får heta Vällingby centrum igen!

Då kanske vi kan hoppas få ändring på några till av de märkliga delstadsnamn som har spridit sig som en löpeld!

Vällingby parkstad är ju ingen park och ligger inte i Vällingby, och Lövsta allé är ingen allé och ligger inte i Lövsta.

Det finns fler underligheter, men man kan ju börja med dessa.

Erik