Malmvägen behöver 
trygghetskameror

Kommunens trygghetsskapande arbete bör kompletteras med kameraövervakning, skriver Henrik Thunes (M), Kommunstryrelsens ordförande.
Kommunens trygghetsskapande arbete bör kompletteras med kameraövervakning, skriver Henrik Thunes (M), Kommunstryrelsens ordförande.
Malmvägen ligger i farozonen att klassas som utsatt område. Nu krävs, utöver kommunens trygghetsskapande projekt, att polisen får tillstånd att sätta upp övervakningskameror i området. Det skriver kommunstyrelsens ordförande, Henrik Thunes (M) i en insändare.

Den 30 juni, en varm och solig söndag i Sollentuna, mister en 17-årig yngling livet. Mordet sker mitt på dagen, mitt i Sollentuna. På Malmvägen.

Tidigare i år meddelade polisen att Malmvägen fortsatt ligger i riskzonen att bli ett utsatt område.

Från kommunens sida bedriver vi sedan några år tillbaka ett aktivt trygghetsskapande arbete. För att arbetet ska ge effekt lägger vi stor vikt vid samarbete. Vi är en av pilotkommunerna inom samarbetsformen EST (Effektiv samverkan för trygghet). I den ingår kommun, polis och bostadsbolag, som via regelbundna uppföljningar skapar en gemensam lägesbild över eventuella oroshärdar och enskilda individer.

För mindre än ett år sedan togs initiativet till platssamverkan kring centrala Sollentuna inklusive Malmvägen, ett så kallat BID ­(Business Improvement ­District). Det går ut på att fastighetsägare, föreningar och näringsliv kraftsamlar för att stärka attraktionskraften genom ökad trivsel och trygghet.

Vi ska inte vara naiva att tro att ovan beskrivna åtgärder sopar bort kriminella nätverk från ett område. Så länge det finns incitament att idka droghandel, utpressning, hot och våld kommer kriminella element att existera.

Här är polisens uppgift central. Det handlar om noggrant underrättelsearbete för att identifiera och punktmarkera individer som ägnar sig åt verksamhet där hederliga människor riskerar att komma till skada.

Nu förutsätter jag att polisen får de tillstånd som behövs för permanenta trygghetskameror till Malmvägen. ­Polisen och invånarna efterlyser det.

Nu är det upp till ansvarig myndighet att hörsamma vår begäran. Att jobba trygghetsskapande innebär att arbeta brett. Det kräver ett helhetstänk som innebär att hela kommunkoncernen ska ha trygghetsperspektivet med sig oavsett vilken arbetsuppgifterna du har.

Henrik Thunes (M), Kommunstyrelsens ordförande