”Har man hund måste man kunna följa lagen”

Karlavägens Allé
Karlavägens Allé.
Ellen Keys park är inte en rastgård där man får ha sina hundar lösa, skriver "Karin på 
Karlavägen" i en insändare.

Ellen Keys park är inte en rastgård där man får ha sina hundar lösa. Varken på dagtid eller klockan 20–21 på kvällen enligt lag.

Vi i området ska inte behöva be er koppla hundarna för att vistas i lek­parken. Vad är det ni inte förstår?

Har man hund och inte kan följa lagar­ och regler­ bör man överlåta den till någon som förstår vad konsekvenserna­ kan bli när en hund är okopplad mitt i stan.

Karin på 
Karlavägen