”Miljöpolitiken har gått i baklås”

"Tung industri får stöd för fossilfri produktion av cement och stål. Detta är utmärkt! Men vanligt folk behöver också stöd", skriver Hahn.
"Tung industri får stöd för fossilfri produktion av cement och stål. Detta är utmärkt! Men vanligt folk behöver också stöd", skriver Hahn.
Nödläge för klimatet – men Sverige har goda förutsättningar att bryta trenden.
Det skriver Huddingebon Thomas Hahn från partiet Vändpunkt i en debattartikel inför valet till EU-parlamentet.

Klimatkrisen handlar inte längre om framtiden – den sker här och nu.

Sverige är långt från ett föredöme: utsläppen har inte minskat sedan 2016. I dessa tider har regeringen anlagt en ny flygplats i Sälen, överväger att bygga ut Arlanda och ge tillstånd till ett nytt oljeraffinaderi i Lysekil.

Nu krävs tillnyktring i politiken. Partiet Vändpunkt förklarar därför nödläge för klimatet. Samtidigt har inkomstskillnaderna ökat kraftigt och är högst bland de nordiska länderna. Regeringens avtal med L och C innebär att inkomstskillnaderna fortsätter öka genom ytterligare sänkta skatter för de rikaste.

En kraftfull klimatpolitik, som gör det dyrare att förstöra klimatet och billigare att rädda det, behöver brett stöd, även från dem som har svårast att ställa om.  Tung industri som samverkar med regeringen inom Fossilfritt Sverige får stöd för att bygga laddstolpar för elfordon samt för fossilfri produktion av cement och stål. Detta är utmärkt!

Men vanligt folk behöver också stöd. Partiet Vändpunkt kräver därför:

Tydligt lagkrav på att investeringar i den fossila ekonomin generellt får nej.

Ett statligt klimatavdrag; detta kan sökas av småföretag och privatpersoner för att anpassa verksamhet, transporter och/eller boende till Sveriges klimatmål. Det finansieras genom att ersätta Rot och Rut samt en avtrappning av ränteavdraget.

En återförsel av koldioxidskatten till alla skattebetalare i Sverige med en särskild glesbygdsbonus, enligt Kanadas modell.

Om 20 år är vi ett hållbart, klimatsmart välfärdssamhälle. Tekniken finns redan i stor utsträckning, den är lönsam men omställningen kräver ett nytt samhällskontrakt byggt på tillit mellan människor.

Sverige är inte i fritt fall, som en del påstår. Vi har mycket goda förutsättningar att ta ledarskap inom EU och globalt. Men politiken har gått i baklås. Därför ställer Partiet Vändpunkt upp redan i EU-valet den 26 maj.

Thomas Hahn Ekologisk ekonom Segeltorp/Huddinge