Moderaterna vill ha lokalt tiggeriförbud

Lidingömoderater vill kriminalisera tiggeri. "Struktur som utnyttjar samhälles svagaste".
Lidingömoderater vill kriminalisera tiggeri. "Struktur som utnyttjar samhälles svagaste".
Moderaterna på Lidingö vill införa ett lokalt tiggeriförbud.
"Tiggeriet kommer dessutom aldrig att lösa fattigdom eller utanförskap utan snarare befäster fattigdom" skriver de i en insändare.

I höstas beslutade Moderaterna att ställa sig bakom införandet av ett nationellt tiggeriförbud.

Organiserat tiggeri är ett utbrett problem i vårt samhälle, där människor far illa i människohandel organiserad av kriminella nätverk som utnyttjar vårt samhälles svagaste människor. Vi kan inte tolerera detta strukturerade sätt att utnyttja människor på. Därför vill vi moderater på Lidingö kriminalisera tiggeriet.

Det som är viktigt att komma ihåg är att redan idag krävs det tillstånd från polismakten för att få tillåtelse att samla in pengar på ett organiserat sätt, oavsett om man är privatperson eller en organisation. Det är problematiskt att denna lag inte tillämpas fullt ut idag.  Ett lokalt tiggeriförbud som skulle förbjuda verksamhet som inte har polistillstånd skulle avsevärt försvåra bedrivandet av sådan verksamhet.

Idag får samtliga EU-medborgare uppehålla sig i ett annat EU-land i upp till 3 månader om de kan uppvisa giltigt ID. Ska man uppehålla sig längre krävs det att man har en anställning och kan försörja sig, har tillgångar, är student med tillräckliga tillgångar eller har en familjemedlem som lever upp till något av ovan ställda krav. Det kan därför inte hävdas att de EU-medborgare som kommit hit för att tigga i en tid som överstiger 3 månader har stöd för detta i EU-direktiven rörande fri rörlighet.

Det är uppenbart att de som kommer till Sverige för att tigga lever under mycket svåra förhållanden långt utanför samhällets kontrollmekanismer och skyddsnät. Tiggeriet kommer dessutom aldrig att lösa fattigdom eller utanförskap utan snarare befäster fattigdom. Då det ännu inte finns majoritet i riksdagen för ett tiggeriförbud, bör Lidingö införa ett lokal förbud. Rättsläget är idag osäkert kring vad som är möjligt då Vellinges tiggeriförbud  har överklagats, men Moderaterna på Lidingö vill att kommunen påbörjar arbetet med att införa ett förbud så snart som möjligt.

Erik Centerlind (Styrelseledamot Moderaterna på Lidingö)
Daniel Källenfors (Moderaterna på Lidingös KSO kandidat)