Insänt av Monica Pettersson: Tjänstemännen följer regler vid LSS-beslut

Värmdö kommuhus.
Värmdö kommuhus.
Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.
Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) tycker att kritiken mot nedskärningarna inom LSS är obefogad.

Värmdö kommun har fått stor kritik efter neddragningarna inom LSS, något Lokaltidningen var först ut med att rapportera. Flera personer har berättat att de har fått sitt stöd indraget och tvingats till förvaltningsrätten för att överklaga.

I flera fall har förvaltningsrätten gett de funktionsnedsatta rätt mot Värmdö kommun, men trots det har Monica Pettersson stort förtroende för sina tjänstemän i att de fattar korrekta beslut. Hon menar dessutom att det inte är möjligt att ta pengar från andra verksamheter för att lösa LSS-krisen, som bygger på underskott i vård- och omsorgsnämnden.

Det skriver hon i en insändare inskickad till redaktionen:

”Jag har det största förtroende för att våra tjänstemän inom Vård- och omsorgsnämndens område följer regler och lagar när de fattar beslut om bistånd till funktionsnedsatta. Omprövningen av tidigare fattade beslut har inget med besparingar att göra. De nya beslut som fattas bygger på lagstiftning och prejudicerande domar. Allt för att öka rättssäkerheten för den enskilde. Att ta pengar från andra verksamheter och stoppa utveckling av infrastruktur fungerar inte. Om du med flera är av uppfattningen att kommunen inte följer lagen om LSS har man ju som sökande rätt att få sina beslut prövade. Även detta är ett instrument för att öka rättssäkerheten”.

Monica Petterssons insändare är en replik på Solveig Paulssons, en av de drabbade, öppna brev till Monica Pettersson:

”Du som makthavande politiker i Värmdö kommun bör agera nu på hur LSS-handläggare och beslutsfattare inom LSS och SoL agerar.

Det sägs att Vård och Omsorg måste göra besparingar med 40 miljoner. Kan tycka att 40 miljoner inte är så mycket pengar när det gäller en kommun. Kommunen borde kunna ta från någon annan plånbok i kommunen och ex dra in på trafikomläggningar, byggen mm där beloppen är betydligt större. Detta istället för att ge sig på de som redan är svaga i samhället.

Många med mig överklagar till Värmdö kommun, Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Processerna gällande överklagan är långvariga och krossar under tiden de funktionshindrades liv och tillvaro.

Som det har fungerat senaste tiden så har Värmdö kommun/LSS agerat som Bulldozers över de funktionshindrade och deras anhöriga.

De tar inte till sig alla viktiga fakta de erhåller om de funktionshindrades behov.

De vill inte ta emot all information som erbjuds.

De undanhåller viktiga fakta i utredningar inför beslut.

Beslutsfattarna tar ingen hänsyn till de funktionshindrades behov och lagen om LSS

De har redan bestämt sig för besparingar/indragningar innan utredningarna utförs!

Jag och många med mig som anhöriga till funktionshindrade i Värmdö kan intyga att Värmdö kommun/LSS inte följer lagen om LSS.

/Solveig Paulsson