”Mörkat samråd avslöjade nytt hot”

Utsikt mot Arenastaden från Hagalund.
Utsikt mot Arenastaden från Hagalund.
M:s ledare i Solna har förklarat krig mot alla som är mot t-banan, anser skribenterna som vill rädda Vasalundsparken.

M:s ledare i Solna har förklarat krig mot alla som är mot t-banan. Samrådet den 22 augusti om detaljplan för fyra kvarter vid Dalvägen nära Solna station gav prov på krigföringen.

Arrangörerna visste att de boende runt Vasalundsparken är villiga att kämpa för sin park, att samrådet därför var en risk. Därför sattes en knapphändig kallelse upp bara i åtta hus på Råsundavägen och annons in bara i en av de två lokaltidningarna.

Få närboende kände alltså till samrådet. De som gjorde det kunde se det som oviktigt. Med mötestid klockan 18 blev det svårt att delta.

Det var effektivt. Endast ett dussin personer infann sig. Kritikerna talade mest för meningsfränder. Det var en seger, men ingen att stoltsera med, en seger över samrådets och demokratins idé.

Antas planen skulle Arenastaden omvandlas. Nästan alla hus, nybyggda, i kvarteren skulle rivas och drygt 500 lägenheter byggas, många stora för barnfamiljer.

Planen väcker frågor:

1. Rivningarna: med vad förstånd planerade man tidigare?

2. Är syftet att knyta ihop Arenastaden med gamla Råsunda trovärdigt? Det uppnås bättre genom sambruk av Vasalundsparken. Vi tror, att syftet är att till nästan varje pris anskaffa de lägenheter som krävs för att t-banan ska kunna byggas.

3. Varför hänvisas de boende till grönområdet vid Råstasjön, när Vasalundsparken finns tvärs över gatan? Det förutsätter att parken  inte finns, förklarligt bara om den bebyggs. Frågan om ifall det finns inofficiella byggplaner fick inte annat svar än att inga planer är framlagda, men hänvisningen visar att utkast finns.

Resultatet skulle bli negativt för Arenastaden och  kringboende. Kvarteren skulle bli ett segregerat område, sämst i Solna på tillgång till grönområde, ratat av barnfamiljer, rörelsehindrade och de flesta andra.

Hänvisningen förblev oförklarad. Den strider mot översiktsplanen. Samrådet visar att M-ledningen riskerar ett tvåfrontskrig, både mot egna planen och parkförsvararna.

Johan Flodin

Hjördis Stenmark

Sverker Torell

Rädda Vasalundsparken