”Brexit borde motivera en mindre budget för EU”

EU-flagga.
"EU har viktiga uppgifter att lösa kring Europas utveckling och säkerhet. En särskild oro bör vara att vår ekonomi utvecklas långsammare än omvärlden, vilket riskerar såväl jobb som välfärd här i Sverige", skriver M-politikerna Pehr Granfalk och Niklas Wykman.

EU har viktiga uppgifter att lösa kring Europas utveckling och säkerhet. En särskild oro bör vara att vår ekonomi utvecklas långsammare än omvärlden, vilket riskerar såväl jobb som välfärd här i Sverige. Stora problem kring migration och klimat kräver politiskt ledarskap, inte ökade EU-utgifter. Ändå är det just införande av EU-skatt och höjda EU-avgifter som engagerar såväl många EU-byråkrater som svenska socialdemokrater och liberaler. EU-skatt är snarare ett hot mot samarbetet än en väg framåt. EU ska vara ett mellanstatligt samarbete som löser gemensamma problem, inte en superstat där det svenska inflytandet urholkas.

Om EU-byråkratin, många socialdemokrater och Liberalerna får som de vill och EU ges möjligheten att införa skatter som saknar stöd bland medlemsländerna hotar det samarbetets demokratiska legitimitet. 

Om EU-byråkratin, många socialdemokrater och Liberalerna får som de vill och EU ges möjligheten att införa skatter som saknar stöd bland medlemsländerna hotar det samarbetets demokratiska legitimitet.  Att ge EU möjligheten att införa skatter utan att det föregås av beslut i Sverige, är ett av de mest avgörande stegen för att göra det europeiska samarbetet till en federation, något vi moderater kraftfullt motsätter oss.

Ambitionen att höja skatten för svenska medborgare genom beslut i Bryssel ska ses i ljuset av det redan allt för höga skattetrycket i Sverige. Skatterna har under förgående mandatperiod pressats upp med 60 miljarder kronor av den rödgröna regeringen samtidigt som risken för att många kommuner höjer kommunalskatten nu är påtaglig. Det är samma politiker som driver på hårdast för att ge EU-beskattningsrätt som nu också förespråkar en högre EU-avgift.

”En farlig tondövhet”

I kölvattnet av brexit talar alla om EU:s relation till Storbritannien, vilket är nödvändigt, men en lika viktig diskussion är hur övriga medlemsländer ska vilja vara kvar och hur EU på så sätt ska kunna fortsätta vara en kraft för ett fritt, säkert och enat Europa. Beslutsfattarna i Bryssel och federalister i Liberalerna och Socialdemokraterna har tyvärr lagt mer tid på att banna Storbritannien, än att självkritiskt fråga sig vad som har gått fel och hur unionen behöver reformeras. Att de nu går fram med förslag på EU-skatter och högre medlemsavgifter visar på en farlig tondövhet. Brexit borde tvärtom motivera en mindre budget för EU, dels därför att ett stort land lämnar, dels för att samarbetets kärna borde prioriteras.

Höjda skatter är inte svaret på de samhällsproblem vi står inför. I Solna har vi landets näst lägsta skattetryck och erbjuder en högkvalitativ välfärd samtidigt som integrationen av nyanlända är mest framgångsrik i landet. Det finns ett alternativ till den skattehöjarpolitik som vi ser få större utrymme i svenska kommuner, såväl som i Rosenbad och i Bryssel. Men då krävs en tydlig politik för att prioritera välfärdens kärnuppgifter, en stram bidragspolitik och en bättre politik för företagande och tillväxt.

Har en prislapp

De åtaganden och samhällsproblem vi gemensamt vill ta oss an genom EU har en prislapp. Gemensam kärnkraftsforskning, ett starkt arbete mot terrorism och internationell brottslighet samt ett bättre skydd vid EU:s yttre gräns kostar. Ett betydligt bättre alternativ till höjda skatter genom EU-beslut är att strama åt de jordbrukssubventioner och omfördelningen av bidrag mellan medlemsländerna som i dag utgör omkring 70 procent av EU:s budget. Problemet för EU är inte brist på ekonomiska resurser, utan att man inte har varit benägen att prioritera bland utgifterna.

För de politiker som driver på för att ge EU-beskattningsrätt och pressa upp EU-avgiften tycks det finnas ett egenvärde i att unionen ska ges mer makt över länderna och medborgarna. Den politiska prioriteringen tar inte sin utgångspunkt i vilka samhällsproblem som ska lösas, utan bottnar snarare i en egen önskan om att EU ska ges ökade befogenheter. Men att ge EU ökade befogenheter har inget egenvärde. Gemensamma problem kring brottslighet, migration och miljö kan tvärtom bättre lösas utan en växande EU-byråkrati. Detta har glömts bort av de liberaler och socialdemokrater som nu vill ge Bryssel-politikerna möjligheten att införa nya skatter för svenska medborgare och företag.

Pehr Granfalk (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Solna och ledamot i EU:s regionkommitté 

Niklas Wykman (M)

Skattepolitisk talesperson