”Gör något åt den farliga situationen”

En ny bilolycka med smitning som följd inträffade på Nynäsvägen i höjd med Handen.
Insändarskribenten "Kilroy" tycker att trafikplatsarbetet i höjd med Vega är en uppenbar trafikfara.

Varför har inte kommunen större koll på vägskarvarna vid vägbygget vid riksväg 73 vid Vega?

Det känns som att bilen halvt ska dela på sig när man kör förbi skarvarna.

Det räcker inte att bara asfaltera och sedan glömma bort att ha ett löpande underhåll.

Många försöker parera de stora hålen i vägen med livet som insats.

Ska vi behöva vänta på en olycka innan de asfalterar och håller ett löpande uppsikt på detta?

Det räcker inte att bara asfaltera och sedan glömma bort att ha ett löpande underhåll.

Skärpning nu Haninge!

Kilroy