”Ni nonchalerar invånarnas åsikt”

Järnvägen ska grävas ner och Sumpan ska få en ny stadskärna.
Järnvägen ska grävas ner och Sumpan ska få en ny stadskärna.
"Stadskärnan ska behålla sin småskaliga och måttfulla karaktär och torget ska inte bebyggas med höga hus utan vara en öppen och grön plats för olika aktiviteter."
Det menar nätverket Trivsam stadskärna i Sundbyberg.

Utformningen av Sundbybergs nya stadskärna efter­ nedgrävningen av järn­vägen har diskuterats under­ flera år i olika forum och medborgardialoger.

2016 presenterade staden ett planprogram som bland annat innebar flera höga hus på Sundbybergs torg. Det väckte starka reaktioner och Nätverket Trivsam stadskärna, remissinstanser och andra intressenter har engagerat sig och kritiserat stadens förslag.

Våra starkaste krav är att stadskärnan ska behålla sin småskaliga och måttfulla karaktär och att torget inte ska bebyggas med höga hus utan vara en öppen och grön plats för olika aktiviteter. Över 90 procent av remissyttrandena var negativa till de styrandes förslag om höga­ hus på torget.

Trots alla samråd, medborgardialoger och remissvar vet vi nu att stadens styrande ändå inte bryr sig om vad medborgarna anser!

Nyligen återkom de med ett förslag till revision av planprogrammet, fortfarande med hög bebyggelse på torget. Man föreslår en gigantisk stationsbyggnad norr om Ikanohuset, ett sju till åtta våningar högt hus på östra delen av torget och ytterligare två hus, ett längs med Landsvägen och ett utanför­ Signalfabriken.
Det blir hårdexploatering och förtätning av stads­kärnan. Torget utplånas!

Medborgarna har försökt påverka utformningen av torget och kommit med många kreativa lösningar. Men stadens beslutsfattare visar en flagrant arrogans när de nonchalerar detta.

Alla dessa möten, remissvar, med mera, har uppenbarligen endast syftat till att ge deras förslag falsk legitimitet och demokratisk fernissa. Man häpnar!

Utformningen av Sundbybergs stadskärna är kanske den största händelsen sedan Sundbyberg kom till på 1800-talet. Vårt ”Gamla­ Stan” i centrum med sin unika karaktär måste bevaras och utvecklas för oss och kommande generationer.

Engagera dig och ställ ansvariga­ politiker till svars. Och påminn dem om att det är val om ett år!

Birgitta Lind, Anders Bolin, Mats Löfström
För nätverket Trivsam stadskärna i Sundbyberg