Insänt: Nu ryter LSS-drabbade ifrån mot Värmdö kommun

Flera föreningar motsätter sig Värmdö kommuns hållning kring LSS-neddragningarna.
Flera föreningar motsätter sig Värmdö kommuns hållning kring LSS-neddragningarna.
Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län skriver under på insändaren.
Autism & Aspergerföreningen i Stockholms län skriver under på insändaren.
Även FUB Nacka/Värmdö skriver under på insändaren.
Även FUB Nacka/Värmdö skriver under på insändaren.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) har fel när hon hävdar att rättssäkerheten ökar genom att sökande uppmanas överklaga sina beslut.

Så börjar en insändare där LSS-drabbade ryter ifrån mot Värmdö kommun.

Turerna kring Värmdö kommuns nya regler kring LSS har varit många. Allt började efter nyår när flera personer med funktionsnedsättning hörde av sig till Lokaltidningen Mitt i för att berätta att de fått sitt stöd indraget eller minskat.

Bakom låg ett underskott i vård- och omsorgsnämnden, som tvingat kommunen till besparingar och nya riktlinjer som infördes innan årsskiftet.

Jan Dolk (KD), nämndens ordförande, har tidigare uttalat sig och sagt att Värmdö tidigare varit för generösa i sina bedömningar, något som fått kritik av bland annat oppositionen.

Efter den negativa uppmärksamheten riktad mot Värmdö kommun, uttalade sig kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M) i en insändare i denna veckas tidning. Där uppmanade hon drabbade kommuninvånare att ompröva sina beslut om de kände sig felaktigt behandlade, något hon menar är ett sätt att öka rättssäkerheten.

Nu svarar flera föreningar på insändaren, som de anser är felaktig på många sätt.

”Aktuella domar visar att enskilda står utan skydd i rättstvister med kommuner då den enskilde står svag gentemot kommunen i Förvaltningsrätten.

Kommuner har ekonomiska möjligheter att anlita jurister. Personer med omfattande funktionsnedsättningar kan sällan göra det. Både för att de saknar de ekonomiska resurserna och för att de specialiserade juristerna är upptagna av kommuner eller av de stora assistansbolagen.

Det är av största vikt att det finns en balans av maktförhållandena mellan kommunen och den enskilde. Det finns inte i dag. När kommunerna vinner 90 procent av målen i Förvaltningsrätten har systemet spårat ur. Det blir Davids kamp mot Goliat!

Varför vill man ge sig på en redan utsatt grupp i samhället om det inte vore för att spara pengar och komma tillrätta med Vård- och omsorgsnämndens underskott?

Vi i de lokala intresseföreningarna välkomnar dialog i frågan, vi bistår gärna med våra kunskaper och erfarenheter.

/Autism & Aspergerföreningen Stockholms län, Margaretha Gutner.

FUB Nacka/Värmdö, Katarina Berggren och Helen Borell.

Kullsvedsskolans föräldraförening, Anna Brandström.