Nu tar vi arbetslinjen till Sundbyberg

Alla som vill och kan ska få jobba, menar insändarskribenterna.
Alla som vill och kan ska få jobba, menar insändarskribenterna.

Nu lägger vi fram vår första gemensamma verksamhetsplan för jobb, integration och socialtjänst. Utgångspunkten i vår politik är att alla som kan och vill ska ha möjlighet att jobba. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att politiken underlättar för människor som vill anställa och bli anställda. Alla behövs i arbetet att bygga ett bättre Sundbyberg.

Egenförsörjning måste vara utgångspunkten om vi ska möjliggöra full sysselsättning. Arbetslösheten är fortfarande ett problem i Sundbyberg och kostnaderna för försörjningsstöd, som är en direkt följd av utanförskapet, är fortsatt höga. Det ökade utanförskapet tar resurser från viktiga välfärdsverksamheter.

Förutom allt positivt som egen försörjning innebär för den enskilde, innebär det även ökade skatteintäkter som kan användas för att förstärka stadens kärnverksamheter. Vi ska under året inspireras av andra kommuners goda exempel med att bekämpa utanförskap och bidra till att fler människor kommer i egen försörjning.

Sundbyberg står inför stora integrationsutmaningar under de kommande åren. Alla har ett ansvar att hjälpa de människor som är i nöd. Detta gäller staten så väl som staden. Med tanke på de stora utmaningar vi står inför inrättar vi ett integrationsutskott med syfte att inkludera människor i samhället och minska trösklarna in på arbetsmarknaden.

Arbetet med att hjälpa och stödja barn och familjer ska alltid prioriteras. Barn och familjer i behov av stöd ska aldrig falla mellan stolarna i kontakt med stadens olika verksamheter. Ökad samverkan mellan hem, skola, staden, frivilligorganisationer och närpolis krävs för att alla ska känna sig trygga i Sundbyberg och för att vi snabbt ska kunna hjälpa unga människor som hamnat på fel spår i livet.

Grönblå i Social- och arbetsmarknadsnämnden

Josefin Malmqvist (M), Benny Nascimento (MP), IngMarie Bohmelin (L), Lena Törner (C), Richard Allvén (KD)