”Att bygga Nyforsbro förstör Albys natur”

Skribenten vill underhålla existerande stigar istället för att bygga en ny bro över Nyfors-viken.
Skribenten vill underhålla existerande stigar istället för att bygga en ny bro över Nyfors-viken.
Underhåll existerande stigar och öka antalet bänkar – för en bråkdel av pengarna som en ny bro i Nyfors skulle kosta.
Det menar insändarskribenten Filippa von Haartman.

Orörd natur är ovärderlig, särskilt i utkanterna av en storstad. Att dra fram vägar för att bygga en bro i Alby naturreservat skulle innebära stora ingrepp i naturen på båda sidor om viken, ingrepp som är oåterkalliga.

Till Tyresta nationalpark finns i dag många ingångar från både Tyresö och Haninge, antingen man kommer till fots, cykel, bil eller buss. Varken tillgänglighet eller tidsvinst ökar nämnvärt med en bro.

Rent estetiskt skulle bron bli ett mycket fult, hårt rakt streck över Albysjön. Den groteskt fula cykel-/promenadbron vid Fatburssjön är ett mycket avskräckande exempel.

En bråkdel av pengarna som skulle behövas för detta fullständigt onödiga prestigeprojekt kan i stället användas till att underhålla existerande stigar och att öka antalet bänkar längs de mest använda promenadvägarna. Ett betydligt mer resurseffektivt sätt att locka kommunens invånare ut i naturen!

Filippa von Haartman