”Ödesdigert fälla träden”

insändare om att fälla träd
Insändarskribenten ber kommunen vara rädd om träden.
- Det tar några minuter att såga ner ett träd, men upp till 100 år för detsamma att växa sig stort, skriver insändarrskibenten Marie.

De så kallade naturvårdande åtgärderna längs sjöpromenaden i Kallhäll har resulterat i en kal och ful promenad. All lummighet och avskildhet är borta.

En stor mängd friska träd har tagits ner eller halverats.

Jag anser att inställningen till att fälla friska träd borde vara betydligt mera restriktiv. Det tar några minuter att såga ner ett träd, men upp till 100 år för detsamma att växa sig stort.

Kommunens skogsförvaltare bör givetvis ha kunskapen, men eftersom avverkningen visar tydliga brister vill jag understryka följande:

Träd ger oss ett bra mikroklimat genom läverkan och genom att utjämna temperaturtoppar. De renar vår luft genom att binda damm och partiklar och producerar syre. De verkar också bullerdämpande.

Träden är ett arkitektoniskt element som ger höjd och karaktär åt våra gaturum och närmiljöer, visar på årstidernas växlingar och har positiva effekter på den psykiska hälsan.

Därför är det beklagligt och uppseendeväckande att Järfälla inte värnar mer om träden i vårt närområde. 

Marie