Ordning i ekonomin och sänkt skatt är möjligt samtidigt

sedlar, pengar
Lidingö är i ett bättre ekonomiskt läge än Danderyd, berättar stadens politiska majoritet.
De senaste veckorna har många kontaktat oss med anledning av den stora skattehöjningen i Danderyd och varit oroliga att Lidingö skulle ha samma problem. Lidingö har hög finansiell stabilitet och det finns inga uppblåsta vinster i resultatet. Så länge ett långsiktigt arbete med att hålla nere kostnaderna bedrivs i den kommunala verksamheten är sänkt skatt möjligt samtidigt som god ordning i ekonomin.

Nyheten att välbärgade Danderyd höjer skatten med en krona och 40 öre per intjänad hundralapp slog ner som en bomb härom veckan. Många Lidingöbor undrar naturligtvis hur det förhåller sig på Lidingö.

Lidingö har under de senaste 5 åren genererat ett överskott på 350 miljoner kr utan exploateringsvinster. Staden har inga externa lån och pensionsskulden är hanterad med en fondering på 910 miljoner kr.

Samtidigt finns det andra kommuner som lyckas hålla nere kostnaderna och ha en lägre skatt än vad Lidingö har. Kvaliteten i kärnverksamheten motsvarar samtidigt nivån på Lidingö. Lidingömajoriteten observerade detta och lovade Lidingöborna att sänka skatten med 50 öre under mandatperioden och samtidigt tydliggöra fokuset på kärnverksamheten. Redan under 2020 kommer vi uppfylla målet och det tack vare budgetdisciplin och fokus på kärnverksamheten. Det går med andra ord att sänka skatten och ha ordning i ekonomin samtidigt.

Danderyds höjning av skatten har oroat många, men Lidingöborna kan vara trygga med att ekonomin är i god ordning och inga upplåsta vinster är med i resultatet. Vårt arbete går vidare med att hålla låga skatter, samtidigt som vi fokuserar på kärnverksamheten.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Sköld (LP), kommunalråd

Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd