Debatt: ”Orimlig kostnad för parksanering”

"Tiggeriet som vi i hundra år kämpat för att få bort från stadens gator har tyvärr blivit en permanent del av stadsmiljön och vardagen", skriver Kristdemokraterna i Stockholms stad.

Stockholms parkförvaltning har skenande kostnader för extra sanering som ett resultat av att personer olagligt bosatt sig i stadens parker.

Enligt parkförvaltningen är detta i stort sett uteslutande ett resultat av att EU-migranter olagligen har bosatt sig i parkerna.

För enbart Norrmalm var  kostnaden 1,2 miljoner kronor, Kungsholmen 3,2 miljoner kronor, Östermalm 2,3 miljoner kronor, alltså totalt 6,7 miljoner extra för dessa tre stadsdelar bara under ett år. För hela staden blir siffran mycket högre.

I dag finns hundratals olagliga bosättningar i Sverige som beräknas hysa cirka 5 000 personer. Det rör sig i stort sett uteslutande om EU-medborgare från Rumänien och Bulgarien som mer eller mindre tillfälligt vistas i Sverige och livnär sig på tiggeri, pantande av burkar och diverse försäljning. Tiggeriet som vi i hundra år kämpat för att få bort från stadens gator har tyvärr blivit en permanent del av stadsmiljön och vardagen.

Problematiken med skenande kostnader för sanering av parkerna är bara en del av ett större misslyckande. Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm har både varit handlingsförlamad och skickat dubbla budskap i denna fråga.

Det är inte rimligt att belasta Stockholms skattebetalare med tiotals miljoner bara för att man inte våga ta i en känslig fråga. Bryr man sig om tiggarnas livssituation måste man hitta långsiktiga lösningar. Det rör sig om sårbara personer som ofta lever i fattigdom och misär i sina hemländer. Ofta utsätts de för diskriminering men är även offer för kulturella strukturer inom gruppen som motsätter sig integration med majoritetssamhället.

Att bo i parker, kåkstäder, på parkeringsplatser eller i skogen och tigga på svenska gator är ovärdigt och oacceptabelt och inte en långsiktig väg ut ur fattigdom eller utanförskap. Lösningen finns på plats i hemländerna. Genom åtgärder som motverkar ett kortsiktigt destruktivt beteende som fördjupar fattigdom och misär hjälper vi gruppen på lång sikt.

Tyck till du också, skriv en insändare här.