”Se över dragningen av Roslagsbanan”

Täby kyrkby roslagsbanan station
Signaturen Henrik gillar att Roslagsbanan ska förlängas, men tycker att politikerna är på väg att hamna i en olycklig återvändsgränd.
Signaturen Henrik gillar att Roslagsbanan ska förlängas, men tycker att det finns inga fördelar med att dra Roslagsbanan via Odenplan. Vad tycker du?

Att Roslagsbanan förlängs till Stockholm central är en välkommen utveckling, men den föreslagna dragningen bör ses över.

I den nuvarande planen är det tänkt att Roslagsbanan ska dyka ner i en tunnel söder om Universitet och fortsätta mot Odenplan och sedan Centralen. Detta gör att Östra station läggs ner och kvar blir endast tunnelbanetrafik vid Tekniska högskolan.

Ett problem i Stockholm har historiskt sett varit att all spårbunden kollektivtrafik varit väldigt koncentrerad till Centralen för byten. Nu riskerar man att upprepa detta fenomen genom att koncentrera trafiken till Odenplan.

Det finns inga fördelar med att dra Roslagsbanan via Odenplan. Bytesmöjligheterna är ändå desamma vid Centralen.

Risken är snarare att all trafik norrut kan lamslås om en incident skulle uppstå vid Odenplan, till exempel en olycka eller brand.

Dra i stället Roslagsbanan i en tunnel från Universitet under nuvarande Östra station, utveckla marken som frigörs ovanför till att stärka det teknikkluster som finns i samband med närheten till KTH.

Den nya teknikstadsdelen kommer behöva goda kommunikationer som till exempel förbindelse till Arlanda vilket på sikt kommer bli möjligt med Roslagsbanan.

Att förlägga detta till Odenplan, som redan har pendeltåg norrut, och till just Arlanda, är feltänkt. Risk finns också då att förlängningen till Arlanda skjuts upp eller aldrig blir av.

Från Östra station går tunneln vidare mot Centralen och logiskt vore ytterligare ett stopp någonstans mellan Humlegården och Östermalmstorg.

På så sätt utvecklas den östra innerstaden och bättre balans skapas.

För pendlare från Norrortskommunerna är KTH en viktigt arbets- och studieplats och de goda kommunikationerna dit gör det attraktivt att bosätta sig längs Roslagsbanan. Att kunna ta tåget ända till Östermalmstorg skulle ytterligare förstärka attraktionskrafter för dessa kommuner.

Vänligen utred detta förslag till sträckning innan ni går vidare med utbyggnaden.

Henrik