Överjärva gårds 
historia går förlorad

Överjärva gård förfaller och det behövs skattepengar för att rusta upp och renovera gården, menar insändaren.

Plasten flaxar över taket till den vackra gamla, historiskt så intressanta ladugårdsbyggnaden, byggd 1825 och genuin.

Gula villan är byggd i en speciell stil. Varför byggde man just så? Det är en intressant historia.

Vinterträdgården är kulturminnesmärkt. Där borde en teatergrupp skapa en föreställning om hur kungen kom på besök hos herr Demirgian. Han kom ridande från Ulriksdal slott, i mörkret, uppför backen. Samtidigt smyger mjölkerskorna in i ladugården.

Tänk vilka spännande historier som utspelats på denna gård. Historien går förlorad just nu! Det finns en samlad kunskap om gården – än så länge. En ovärderlig sådan, ett kulturarv.

Det gäller både hela bebyggelsen och den bevarade betesmarken. Träd, buskar, gräs och örter har fått växa i en betesmark – utan avbrott – i 1 000 år.

Just nu är de historiska värdena i bebyggelsen utan budget. Betesmarkens framtid är till största delen utan budget. Ideella krafter utgör en alldeles för stor del av arbetsinsatserna. Där lever kulturarvet vidare ett tag till. Men vad händer om eller när betesdjuren försvinner?

Det finns verkligen en önskan hos majoriteten av våra besökare att man satsar skattepengar på att finansiera räddningen av de kulturhistoriska värdena.

Detta tillsammans med att det sker en rejäl satsning på gården som småskalig, fossilfri lantgård. Det blir ett vinnande koncept!

Statarlivet som historia. Småskaligt lantbruk som framtid.

Ulla Alm