”Partier – bekänn färg om Södergården”

södergården
Södergården.
Vilka partier vill ha femvåningshus och vilka vill inte det? En fråga som insändarskribenten vill ha svar på. Nu är det enligt hen dags att ta ställning i frågan.

Trollbäcken har redan förtätats rejält, med radhus på Persudde, bostadshus vid Jungfruvägen, Alléplan och Gudö. För att inte tala om exploatering nära Barnsjön. Detta har ändå skett med hyfsad hänsyn till områdets karaktär.
Men fyravåningshus mitt i villakvarteren runt Södergården är helt oacceptabelt – och då bor jag ändå utom synhåll! Jag har full förståelse för dem som drabbas. Och detta är bara början! Kommunen planerar för hela 1 500 bostäder på en liten yta. Gissa hur många som ska bo där…
Det blir trafik, byggstök, privatbilar och på längre sikt stök och moppar.
I höst är det val. Jag vill veta vilka partier som förordade femvåningshus, vilka som står för det nuvarande förslaget, och vilka som vill ta hänsyn till de boende. Så får demokratin tala. Jag uppmanar alla Tyresöbor att sätta sig in i frågan och avsätta de politiker som inte lyssnar.
Så länge vi undersåtar röstar lika oavsett vad politikerna hittar på, kommer de inte att lyssna! Nu är det nog!

Trollbäckare sedan 1964