”Pedagogerna har rätt till semester”

Veronika menar att när förskolan stänger på sommaren "tvingas föräldrar ta semester på sommaren".

Nu får hon svar av ansvarig på kommunen.

”Hej Veronika! Tack för dina synpunkter kring förskolors sammanslagning under sommaren.

Förskolans uppdrag innefattar att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Grundprincipen i Järfälla kommun är att förskolorna håller öppet alla vardagar, elva timmar per dag, hela året om. Om förskolan behöver stänga, till exempel vid planeringsdagar eller sommarledighet, erbjuds barnen en tillfällig plats i en annan förskola. Förskolorna har ett väl fungerande samarbete kring dessa rutiner och målet är att minst en ordinarie pedagog alternativt känd långtidsvikarie finns på plats under jul- och sommarsammanslagningarna.

Principen med sammanslagningar inom kommundelen är mångårig, utvärderas efter varje sommar och har befunnits fungera väl.

Pedagogerna som arbetar i förskolorna har enligt lag rätt till en sammanhängande semesterledighet, som med fördel tas under sommarmånaderna då färre barn finns på förskolan. Detta för att möta behovet med högre personaltäthet under övriga månader då antalet barn som finns på förskolan är som störst. Givetvis beräknas personaltätheten under sammanslagningsveckorna utifrån det antal barn som kommer att finnas i verksamheten dessa veckor.

Under sommarveckornas sammanslagningar ställs samma krav på pedagogiskt innehåll som under övrig tid, för att barnen i förskolan ska erbjudas roliga, trygga och inte minst lärorika dagar.”

Margareta Odstam

Verksamhetschef för barn och elever 0-11 år, Järfälla kommun

Här kan du läsa fler insändare.

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.