”Pirathamnen är en sanitär olägenhet”

Pirathamnen vid Årstaviken, bilden är tagen i höstas.
Pirathamnen vid Årstaviken, bilden är tagen i höstas.
Håller du med insändarskribenten om att staden gör för lite för att få bort de illegala båtarna i pirathamnen vid Årstaviken?

Det stinker i Årstaviken nedanför Södersjukhuset.

Genom passivitet från stadens tjänstemän och politiker så fortgår förfulningen och utsläppen i Årstaviken vid den så kallade pirathamnen. Det ligger omkring 15 båtar där i dag, omgivna av diverse bråte och stinkande vätskor i vattnet och i strandkanten.

Nyligen sjönk en stor båt igen och läckte ut en massa diesel och oljor innan staden till en saftig kostnad bärgade den. Det är bara en tidsfråga innan fler båtar sjunker då många är i dåligt skick och tar in vatten.

Stadens tjänstemän har år ut och år in sagt att de inget kan göra, att det är oklara ägarförhållanden gällande bryggorna och att lagarna är tandlösa. Men nog borde man väl kunnat ha utrett ägarförhållandena gällande den så kallade oljebryggan efter alla dessa år detta har pågått!

I somras pågick både narkotikafester på dagtid och man hittade stulna cyklar ombord på båtarna enligt Södermalmspolisen. Samtidigt som staden passivt låter nedsmutsningen pågå – ställer man allt högre miljökrav på Årstavikens alla båtklubbar.

De flesta medborgare vill inte ha en massa nedskräpning och ser hellre att staden rensar bort dessa båtar och till exempel anlägger en solbrygga där, till exempel ett kafé eller en reglerad båtklubb.

Om den rödgröna majoriteten vill ha en så kallad fristad, ett Södermalms eget Christiania i Årstaviken, kan man väl åtminstone ställa dit bajamajor och containrar så att invånarna i pirathamnen inte förorenar så mycket. Sedan röstar vi fram politiker som kan visa lite mer handlingskraft i att värna om vår närmiljö och Årstavikens naturvärden.

Infödd söderbo