Polisens besök gav oss hopp att gå vidare

polis rosor insändare
Insändarskribenten vill rikta ett stort tack till polisen i Haninge.
"Ni in gav oss hopp och styrkan att gå vidare. Tack för att ni kom. Ni behövs!", skriver insändarskribenten – som vill tacka polisen i Haninge för deras insats.

Jag vill ge polisen i Haninge ett stort tack och ett fång rosor.

Ni kom hem till oss på grund av våld i nära relationer den 4 juni 2013 i Vendelsö. Det har gått sex år sedan den dagen. Ni räddade oss ur en destruktiv relation som innehöll daglig psykisk och fysisk misshandel.

Vi har kommit en bit på vägen. Men har mycket att gå igenom. Fortfarande. Vi är inte helt återställda än och vår frihet är begränsad. Men ni in gav oss hopp och styrkan att gå vidare. Tack för att ni kom. Ni behövs!

Pernilla