”Politiker borde ge barn rätt undervisning”

Skola
Barn med särskilda behov måste få bättre förutsättningar i skolan.
Barn med särskilda behov har ofta lärare som är guld värda - men kommunen behöver fixa mer pengar och rätt undervisning till barnen, skriver en utmattad förälder.

”En som ser skiten” föreslår att lärare och rektorer ska ha sina barn på samma skolor de själva arbetar.

Jag är själv förälder till ett barn i behov av omfattande särskilt stöd. Därtill är jag sjukskriven på grund av utmattning till följd av många års arbete för att skolan ska fungera för mitt barn.

Jag har sett vilket hästjobb de lägger ner

Utmattad förälder

Under de tio år jag har haft mitt barn i grundskolan har jag tillbringat många, många dagar i skolans värld.

Jag har haft tät kontakt med i princip alla lärare och rektorer mitt barn har haft. Jag har sett vilket hästjobb de lägger ner varje dag för att få skolan att fungera för alla elever.

Blod, svett och tårar

Det är oftast varken lärares eller rektorers fel att det ser ut som det gör! De (och våra barn) ges inte rätt förutsättningar för att säkerställa en lyckad skolgång för alla.

Grundproblemet är bristande finansiering och avsaknad av en övergripande struktur från kommunens sida som säkerställer att elever i behov av särskilt stöd får rätt stöd, exempelvis i särskild undervisningsgrupp.

Har i princip bara mött riktigt engagerade och brinnande människor

Utmattad förälder

Jag har som sagt mött många lärare, specialpedagoger, biträdande rektorer och rektorer och haft mitt barn på fyra olika skolor i Huddinge.

Ser fram emot slutet

Har i princip bara mött riktigt engagerade och brinnande människor som gjort allt de kunnat för mitt barn och sedan ännu lite till. Det har inte alltid hjälpt, men det har inte varit deras fel.

Jag ”ser också skiten”, men det är inte skolpersonalen som orsakar den.

Själv ser jag fram emot vårterminens slut då mitt barn äntligen lämnar grundskolan. Det har varit tio år av blod, svett och tårar för alla inblandade.

Visst önskar jag att det funkat bättre så att inte både mitt barn och jag till slut blev sjuka av kampen, men jag är ändå tacksam för alla lärare och skolledningar som ändå gjort sitt yttersta!

Ni är mer än guld värda!

Utmattad förälder som ser guldet i skiten