”Politiker, ducka inte kring försämrade busstrafiken i Haninge!”

Insändarskribenten tycker att de styrande politikerna duckar bussfrågan i Haninge.
Insändarskribenten tycker att de styrande politikerna duckar bussfrågan i Haninge.
Insändarskribenten tycker att politikerna negligerar Haningebornas kritik mot att ingen mer busstrafik ska gå norrut från Västerhaninge.

Haninge kommun har alltid värnat om att busslinjer ska finnas där de behövs.

Invånarna måste kunna åka kollektivt till arbetet, sjukhuset och köpcentrum.

Annars får vi ett slags glesbygd, där bilen är enda alternativet.

Att buss 835 och 832 ska finnas kvar och inte försvinna den 19 juni är därför ett tydligt kommunalt intresse.

Att tiga och bara köra över invånarnas behov – är det en värdig stil för den som ska göra samhällsnytta?

Lena Nelsson, Västerhaninge

Varför yttrar sig inte kommunfullmäktige om en nedläggning? Kan man inte förhandla fram en bättre lösning?

En lång rad insändare har visat ett tydligt motstånd och med övertygande skäl. 835 har till och med kallats kommunens viktigaste pulsåder.

Region Stockholm, varför svarar ni aldrig medborgarna i Mitt i efter så många inlägg?

Ni ska leverera viktiga tjänster.

Att tiga och bara köra över invånarnas behov – är det en värdig stil för den som ska göra samhällsnytta?

Lena Nelsson,  Västerhaninge