Insändare: ”Politiker kartlägger Vaxholmsbor”

(L)-politiker kartlade åldern på de som begärt folkomröstning om Norrbergsskolan.
(L)-politiker kartlade åldern på de som begärt folkomröstning om Norrbergsskolan.
Liberalerna nedvärderar äldre Vaxholmsbor, menar insändarskribenten Sten Wickström.
Liberalerna nedvärderar äldre Vaxholmsbor, menar insändarskribenten Sten Wickström.
Det som inte skulle få hända har hänt, skriver Sten Wickström i Vaxholm: "Folkinitiativets namnlistor i Vaxholm används av lokala politiker för att identifiera och ifrågasätta underskrifter från pensionärer och yngre årgångar."

Po(l)itiker kartlägger folkinitiativets namnlistor.

Det som inte skulle få hända har hänt. Folkinitiativets namnlistor i Vaxholm används av lokala politiker för att identifiera och ifrågasätta underskrifter från pensionärer och yngre årgångar. Rädslan för sådant omotiverat snokande i personuppgifter avhöll många demokratiskt sinnade personer från att skriva på. Tyvärr en berättigad rädsla, visar det sig.

”Nyfikenheten” avslöjar också en besvärande liberal okunnighet om vad ett folkinitiativ står för. För Vaxholm handlar det om att få till en folkomröstning och få svar på frågan vad medborgarna vill att Norrberget ska användas till. För makthavare som anser att de redan har bestämt vad som ska bestämmas är detta uppenbarligen en smula obekvämt. Men en politiker som inte förstår behovet av allsidig frihet från sina väljare bör bli av med sitt uppdrag.

Folkomröstningen kunde ha begärts av enbart gamla folkpartister. Initiativet hade inte blivit sämre för det.

Herr Wickström, Vaxholm

 

LÄS MER: Insändare: ”Mest pensionärer mot skolrivning”

Vad tycker du?  Rätt eller fel att oliktänkande Vaxholmsbor ”kartläggs”? Skriv din insändare här.