”Politiker kuppade bort ännu en grön lunga”

Stoppa framtida lägenhetsbygge i trädgårdsstaden i Bromma. Det menar insändarskribenten "Uppgiven".

Politikerna har ”kuppat” igenom en markanvisning för 70 lägenheter mitt i den gamla (från 20-talet) trädgårdsstaden i Bromma. Man ämnar helt enkelt spränga bort en av de gröna lungor som den stora förskolan Sångarlunden dagligen använder som lekpark.

Man bör tänka på att när grönområdet försvinner så är det för all framtid.

Är det så här vi vill lämna över området till framtida generationer?

Uppgiven