Politiker, styr upp kön till seniorboende 65+

Signalistens hantering av kön till Bollen är under all kritik, menar insändarskribenten.
Signalistens hantering av kön till Bollen är under all kritik, menar insändarskribenten.
"Varför hemlighåller Signalisten sin hantering av kön?", undrar signaturen E83.

Sommarkollo och cykeltaxi för oss äldre. Jo, jag tackar jag – så omtänksamt. Men jag vill varken ha det ena eller andra. Jag vill ha ordning på kön till Seniorboende 65+.

Jag vill att Solna kommuns politiker ser till att Signalisten följer kommunfullmäktiges beslut i budget för 2002 att omvandla bland annat servicehuset Bollens 64 lägenheter till Seniorboende 65+. Skälet var att kraven för att få komma till servicehus var så höga att många lägenheter stod tomma. Man hoppades att omstruktureringen skulle bli en förebyggande åtgärd som skapade trygghet och mera självständighet, vilket skulle innebära minskat eller fördröjt behov av hjälpinsatser.

Seniorboende 65+ blev mycket populärt. Kön är fortfarande lång. Men när Signalisten tog över administrationen av kön stoppades kön till Bollen och antalet lägenheter för Seniorboende 65+  minskade med 18. Vi är nämligen inte 65 år, utan från cirka 75 till nästan 100, och gamla människor dör. Då låter Signalisten ungdomar och barnfamiljer flytta in i stället.

En 84-årig boendes 82-åriga syster hade, efter åtta år i kön, velat flytta in och bo nära sin syster. Nej, kön var stoppad! I dag bebos endast 46 av 64 lägenheter på Bollen av Seniorboende 65+. Vi kan få ställa oss i byteskön, en dag, en poäng. Flest poäng när hen dör vinner!

Vart tog lugnet, trivsamheten och tryggheten vägen? Vem av oss blir sist ut? Varför hemlighåller Signalisten sin hantering av kön?  Varför ingen information i Signalen och på Signalistens hemsida?

Hur kan Solna kommuns styrande politiker tillåta Signalistens agerande?

E 83