”Politiker i Vaxholm tänker inte på barnen”

Nybyggd, men skolgården är för liten skriver insändarskribenten.
Nybyggd, men skolgården är för liten skriver insändarskribenten.
Politiker i Vaxholm saknar barnperspektiv när man river och bygger nytt, anser en insändarskribent. Bland annat har nybyggda Kronängsskolan mindre skolgård än Boverket rekommenderar.

Politiker saknar barnperspektiv Nyligen kunde vi läsa om att tre av fem skolgårdar i Vaxholm är betydligt mindre än vad Boverket rekommenderar.

En av dessa är den nybyggda Kronängsskolan.

Planerad förskola får mindre plats för utelek

Nu planeras för en ny stor förskola på Norrberget. Av förslaget till detaljplan framgår att utrymmet som avsatts för barnens utevistelse endast är hälften så stort som Boverket anser behövs för att främja barnens fysiska och psykiska hälsa och utveckling.

Enligt samrådsredogörelsen måste man räkna med mindre plats för barnen när en stad förtätas, men det är en fråga om prioriteringar. Det går mycket väl att avsätta tillräckligt med mark för barnens behov först och sedan bebygga resten.

Ingen träslöjdsundervisning

En annan fråga som visar bristande hänsyn till Vaxholms barns behov och rättigheter är att barnen i Vaxö skola detta läsår inte får någon träslöjdsundervisning.

Deras slöjdsalar ligger i Norrbergsskolan som har stängt sedan högstadieeleverna flyttat till Kronängsskolan.

På min fråga varför slöjdlokalerna inte får användas svarar Miljöpartiet att det är för dyrt att värma upp dem. Samtidigt har kommunen råd att bygga en ny inomhustennishall!

Monica Oldin, legitimerad psykolog