”Så proffsiga trots kaos på akuten!”

Insändare. Margareta föll ihop och tackar de som tog hand om henne och skjutsade hjärtakuten.
Insändarskribenten med signatur "Akutpatient" blev chockad över trängseln på akuten.
Insändarskribenten skriver "Patienter och sängar överallt! Och mitt i allt detta ska ett medicinskt omhändertagande, professionellt, ansvarsfullt och helst med ett leende och vänligt tilltal, ske."

Vissa upplevelser sätter sig stadigare än andra.

Morgonen inleddes med beslutet att uppsöka akutmottagningen på Danderyds sjukhus.

Lugnt och stilla väntrum och snabb inskrivning. Därefter vidare till ”dem som gör jobbet”. Inte fullt lika stillsamt, men ändå snabbt och trevligt omhändertagande.

Härefter vidtog den välkända proceduren med att invänta diverse analyssvar och läkarutlåtanden. Även detta följde rutinerna där man placerades på en säng bakom ett skynke. Med lite tur dök trevliga ”olycksbröder-/systrar” upp i närområdet och dialoger kring gemensamma upplevelser runt hälsa och diagnoser utspann sig.

Efter hand var det inte längre frågan om ”rumskamrater” bakom skynken, utan sängar placerade i gångutrymmena där de skulle förflyttas med minimalt manöverutrymme.

Samtidigt skulle ”innehavarna” av sängarna undersökas, behandlas, medicineras, förberedas för transport till annan avdelning och i vissa fall tröstas. Detta av en hårt jobbande, men ändå vänlig och tillmötesgående personal.

Alltihop fullt möjligt att följa från min plats ”i hörnet”.

Så småningom dristar jag mig att kommentera trängseln, varpå kära hustrun lätt uppbragt säger: ”Då skulle du se resten av avdelningen och väntrummet”.

Så småningom utgick order till mig att jag skulle upp och ”promenera” vilket också skedde.

Då uppenbarade sig verkligheten i sin fulla prakt. Patienter och sängar överallt!! Och mitt i allt detta ska ett medicinskt omhändertagande, professionellt, ansvarsfullt och helst med ett leende och vänligt tilltal, ske.

Minst sagt överraskad, för att inte säga lätt chockad, återvände jag till mitt hörn där jag blev föremål för vidare behandling innan det var dags att i samråd med läkaren enas om att jag kunde gå hem.

Då hade klockan passerat 21 på kvällen och mer än tolv timmar passerat sedan inskrivningen.

Nämnas bör att det fanns patienter som varit där ännu längre!

Akutpatient