Nu får det räcka med fällda träd!

Nu har det fällt nog med träd i västerort, tycker T.

Varför har stadsdelsnämnden/PEAB kapat buskar och träd vid pulkabacken (backen ner till Maltesholmsbadet)? Varför klippte ni alla fina sommarblommor före midsommar?

Och de fina äppelträden mitt emot pulkabacken finns inte längre.

Nu får det vara nog med alla dessa trädfällningar 
i onödan. Verkar som billig arbetskraft från utlandet blir överutnyttyad.

T