ABF: ”Rasera inte folkbildningen i Väsby”

Petra Schmidt Andersson är ombudsman i ABF Norra Stockholms län.
Petra Schmidt Andersson är ombudsman i ABF Norra Stockholms län.
Upplands Väsby har en tradition som en bra folkbildningskommun. Nu riskerar ett kommunalt beslut att dramatiskt minska invånarnas tillgång till bildning och kultur, skriver insändarskribenterna.

Ett kommunalt beslut i Upplands Väsby riskerar att dramatiskt minska invånarnas tillgång till bildning och kultur. Vi uppmanar ansvariga politiker att tänka om.

I fjol genomförde ABF 265 studiecirklar och 490 kulturarrangemang i Upplands Väsby, med 40 593 deltagare. Seniorakademin gav tillgång till kunskap, bildning och kultur. Vi genomförde föreläsningar, konst- och musikverksamhet – ofta i samverkan med bibliotek och äldreboenden. Och många olika föreningar och grupper genomförde kultur- och bildningsverksamhet i samarbete med ABF.

700 000 deltar i studiecirklar

Närmare 700 000 svenskar deltar varje år i en studiecirkel – nästan dubbelt så många som går i gymnasieskolan. Det kan handla om att lära sig ett språk eller en annan kultur, hur man engagerar sig i en förening eller hur man utvecklar sig som skapande individ.

Studieförbunden bidrar också till lösningar lokalt – inte minst genom att öka nyanländas kunskaper om det svenska språket och samhället. Statens syften med stödet till folkbildningen är att stärka demokratin, öka människors möjlighet att påverka sin livssituation, utjämna utbildningsklyftor och öka delaktigheten i kulturlivet.

Uppmanar politikerna att tänka om

I folkbildningspropositionen ”Lära, växa, förändra” – beslutad av en enhällig riksdag – lyfts kommunernas ansvar fram. Andelen som deltar i en studiecirkel är betydligt lägre i kommuner utan generella anslag till studieförbunden. Följden blir att invånarna inte får likvärdig tillgång till ett livslångt lärande. När folkstyret försvagas är folkbildningen demokratins självförsvar. Folkbildning ger människor möjlighet att brinna för något, att själva forma sina liv och känna mening.

Upplands Väsby har en tradition som en bra folkbildningskommun. Det bygger en viktig infrastruktur för bildning och kultur. Genom att bidragen är generella kan verksamheten snabbt anpassas till deltagarnas behov, utan byråkratiska omvägar. Vi uppmanar ansvariga politiker att tänka ett varv till innan man raserar en viktig verksamhet för Väsbyborna.

Petra Schmidt Andersson, ombudsman ABF Norra Stockholms län och Monica Widman Lundmark, förbundssekreterare ABF