”Vi bor redan tätt 
på Selmedalsvägen”

Axelsberg tunnelbana t-bana Hägersten
Axelsberg.
560 nya lägenheter planeras att byggas längs Selmedalsvägen i Axelsberg. Men hyresgästerna är kritiska mot att ett redan högexploaterat område ska exploateras ännu mer.

Vi bor på Selmedalsvägen i Axelsberg, i det bruna höghus som är närmast det område som nu ska bebyggas med 560 lägenheter, förskolor och lokaler.

I vårt hus finns 60 hushåll på en markyta stor som en handfull villatomter. Vi bor alltså synnerligen tätt. Vägg i vägg med varandra, och med en kollektiv gårdsyta som är skrattretande liten per person jämfört med villaboende.

Sedan tidigare har vi med stor sorg fått beskedet att Stockholm Vatten inom kort förvandlar vår gångväg nedanför huset till en transportväg för 140 tunga lastbilstransporter om dygnet, eftersom en avloppstunnel ska byggas under Mälaren. Och alldeles intill denna lastbilstransportväg ska alltså ett nytt mycket tätt bostadsområde med över 500 lägenheter byggas.

På platsen finns i dag fyra förskoletomter, där många av våra barn leker och har lekt. Således knappast en obebyggd och oanvänd plats.

Vi som bor i det bruna betonghuset bor i en storskalig miljö från miljonprogrammets dagar, med åtskilliga likadana bruna höghus intill. Arkitekturen är i det närmaste brutal, men även när husen byggdes rådde bostadsbrist. Markytan utnyttjades därför maximalt med hela 17 åttavåningshus kring ett förortscentrum. Vår stora glädje har varit grönskan som vi haft på nära håll. Och ljuset som strömmat in i våra lägenheter.

Men nu ska även detta tas ifrån oss. Vi som redan bor tätt tätt tillsammans i ett högexploaterat område ska alltså utsättas för ännu högre exploatering. Med upp till tolv våningar höga hus, tättliggande som i innerstadens tätaste delar, och som skymmer träd, himmel och sol. Och trots att vi bor ojämförligt närmast detta nya område har staden valt att inte ens informera oss hyresgäster. De som äger sina bostäder runt omkring har däremot nogsamt informerats enskilt.

Vi är bedrövade och uppgivna. Bryr sig någon tjänsteman eller politiker om hur vi – som redan bor så tätt och med så hög exploateringsgrad – drabbas?

Hyresgäster 
på Selmedalsvägen 78–80