Min lokala hjälte

”Risk för trafikkaos”

Så kan den nya kyrkosalen se ut.
Så kan den nya kyrkosalen se ut.
Trångt, trafikosäkert och för långt att gå.
Placeringen av den nya församlingslokalen i Bro centrum är långt ifrån optimal, tycker insändarskribenten.

”Svenska kyrkan i Bro behöver nya lokaler. Just nu pågår samråd kring att bygga vid centrumrondellen i Bro.

Från Hembygdens kyrka menar vi att platsen är problematisk. Varje dag sker transporter av varor och personer till lokalerna. Kyrklig verksamhet är till sin natur en verksamhet där människor möts. Alla ska kunna komma till lokalerna, men flera har svårt att gå långa sträckor och barnen vill man inte låta gå ensamma till en plats så nära Bros kanske mest trafikintensiva punkt, centrumrondellen.

Enligt det nuvarande förslaget kommer det bli trångt både vid infarten och på tomten – det finns en stor risk för trafikkaos när bilar är på väg ut samtidigt som bilar är på väg in till entrén.

Det måste bli enkelt, för alla, att kunna ta sig till och från kyrkans nya lokaler. Vi önskar heller inte att ha värmeverket som granne. Så länge vi inte vet om värmeverket kommer att flyttas bör ingen byggnation startas.

Vad tycker du? Hör av dig. Läs vårt förslag till samrådssvar på www.hembygdenskyrka.se.”

Jan Owe, ordförande i föreningen Hembygdens kyrka i Bro församling

Här kan du läsa fler insändare