”Är det riskfritt för barn att bada i sjön?”

Vallentunasjön
Vallentunasjön ska få ett strandbad vid Gustavs udde.
Efter prat om dåligt siktdjup: Är Vallentunasjön verkligen badsäker undrar insändaren.

För cirka två månader sedan­ läste jag i en artikel 
i Mitt i att anledningen till att kommunen under så många år inte velat anlägga en badplats i

Vallentunasjön var det dåliga sikt­djupet som gjorde att det var risk för att barn som kom under vattenytan skulle kunna vara svåra att hitta (drunkningsrisk).

Nu läser jag att kommunen tydligen ändrat sig och vill anlägga en badplats vid Gustavs udde eller vid Manhemsvägen.

Fråga till kommunen: Vad föranleder detta lappkast? Har siktdjupet förbättrats så märkbart att drunknings­risken reducerats? Vilket är kommunens ansvar för detta?

Orolig förälder

Reaktion på artikeln ”Gustavs udde kan bli strandbad” publicerad den 21 november 2017.