”Vi ger rödljus vid Sofielundsskolan rött kort”

Sollentuna illustration rödljus privat
Övergångsställe vid skola påverkar trafikköerna skriver signaturen Karin F.
Sollentunavägen via Sofielundsskolan är en trafikkatastrof för bussar och bilar som åker mot Sollentuna station på morgonen, skriver Karin F i en insändare.

Restiden har försämrats rejält på grund av trafikljusen som satts upp vid skolorna. Tidigare fanns en tunnel för fotgängare under gatan som stängdes när trafikljus tillkom. Dålig åtgärd som inte tog hänsyn till trafiken i Sollentuna!

Kommunen hävdar att tunneln inte var tillräckligt trygg för barnen. De borde i stället ta vara på den befintliga, smarta tunnel-lösningen och upprusta den för invånarnas och miljöns bästa. Att renovera en liten tunnel för fotgängare så att den blir trygg och trevlig att gå genom, med stöd av arkitekter och ljusdesigner, är inte speciellt svårt! Dessutom är det mycket säkrare att särskilja fotgängare och bilister! Detta är en grundprincip inom stads- och trafikplanering som helt missas vid till exempel Sollentuna station. Här möts bussar och fotgängare från alla håll.

Områdena framför allt nära buss- och tågstationer ska planeras för minimal kontakt mellan fordon och fotgängare. Vid Sollentuna C är så inte fallet med sitt lilla torg omringat av bussar.

Köerna är redan oändliga vid Sollentunavallen till stationen på morgonen

Karin F

Det byggs mycket i kommunen, bland annat vid Väsjön. Antalet invånare som använder dessa bussar, samt bilister, har ökat och kommer att öka avsevärt. Köerna är redan oändliga vid Sollentunavallen till stationen på morgonen. Bilar och bussar står i uppförsbacken med tomgångskörning och förstör miljön och vår tidsplanering för pendeltåget vi skulle ta spricker!

Det är oansvarigt och oförnuftigt att försämra kollektivtrafiken och miljön med trafikljus i stället för att upprusta en liten tunnel under gatan!    

Karin F