”Satsa på de unga på Malmvägen”

Malmvägen
Malmvägen har blivit otryggare, anser Joakim Jonsson (S).
"Den senaste tiden har vi sett att oron och otryggheten breder ut sig på Malmvägen. Vi Socialdemokrater vill ändra på den utvecklingen", skriver Joakim Jonsson (S).

Den senaste tiden har vi sett att oron och otryggheten breder ut sig på Malmvägen. Det är en sorglig utveckling för oss alla som dagligen rör sig i området.

Tyvärr ser vi även att kommunen inte har tagit sitt ansvar för att öka tryggheten i området.

Tvärtom ser vi att underhållet från Sollentunahem har dragits ned och vi möts av cigarettstumpar på gatan och smutsiga trappuppgångar.

Vi Socialdemokrater vill ändra på den utvecklingen.

För oss handlar det om att kommunen måste avsätta mer resurser och vara tydligare med att kriminalitet aldrig får bli ett yrke. North Side är bara ett exempel på misslyckade satsningar.

Det finns framgångsrika exempel, som Möjligheternas Plats, dit vi vet att många unga söker sig och får hjälp att söka jobb etcetera, men mer måste göras.

Därför har vi lagt ett förslag i kommunfullmäktige om att kommunen bör se över sina satsningar på Malmvägen och vi vill främst se förslag på stimulerande aktiviteter för barn som gör att de får hopp att satsa på framtiden.

Sollentuna kan bättre.

Joakim Jonsson (S), gruppledare