”Sätt press på rederierna!”

Värtahamnen kryssningsfartyg
Värtahamnen kryssningsfartyg.
Varför vågar inte Stockholms stad sätta press på rederierna om att ansluta sig till elnätet när de ligger vid kaj? Det undrar skribenten Gunnar Eriksson.

Under lång tid har Stockholms hamn och Stockholms stad tillåtits passa på frågor kring kryssningsfartygens utsläpp när de ligger vid stadens kajer.

Nu när klimatkrisen gör sig påmind är det glädjande att allt fler börjar ställa obekväma frågor om utsläppen.

Det borde 2019 vara en självklarhet att fartyg som anlöper Stockholms hamnar ska vara anslutna till elnätet när de ligger vid kaj. Stockholms stad vågar dock inte sätta press på rederierna. Varför?

Hög tid att ställa krav

En mindre förbättring tycks dock ha skett vad gäller anslutning av flera fartygs avlopp. Bra, för Skärgården och Östersjöns känsliga vatten tål inte mer utsläpp av orenat avloppsvatten.

Det är hög tid att våga ställa krav på kryssningsrederierna att ansluta sig till elnät och avlopp vid stadens kajer. Det finns inget skäl att vänta på kommande internationella regler. Staden äger kajerna. Det är hög tid att staden agerar för att minska utsläppen!

Gunnar Eriksson