”Sjövägen fungerar bra som den är”

Låt Sjövägen vara som den är. De trafikbegränsningar som finns i dag räcker, menar insändarskribenten.

”Jag förstår mig inte på de eventuella förändringarna av Sjövägen. Biltrafiken på Sjövägen påverkar inte naturmiljön eller är inte störande på annat sätt. Uppifrån Enköpingvägen skyddas naturen (och Råstasjön) av skog och buskar och efter övergångsstället mot Lötsjön skyddar ett antal villor och deras trädgårdar Råstasjöns strandkant. Från en bil kan man endast se Råstasjön vid trafiksignalerna vid övergångsstället till Lötsjön.

Hastigheten är begränsad till 30 km/tim (med ljusskylt) och genomfart är förbjuden under morgon- och eftermiddagstimmarna. Nu håller man på att gräva upp Sjövägens gatubeläggning i den delen där villorna ligger. Skall man lägga in en ny beläggning eller vad händer kan man fråga sig. Fram till sommaren är vägen enkelriktad från Östervägshållet.

Slutsats: Låt bli att lägga resurser på förändringar av Sjövägen. Den fungerar bra som det är idag.”

Göran