”Skåp får stå nerklottrade i år”

Insändarskribenten tycker Järfällas mål att ta bort klotter snabbt är bra. Men det gäller inte elskåpen.

”Järfälla kommun har en mycket tuff plan mot klotter. Det ska inte bara skyndsamt tas bort, det satsas också mycket på förebyggandearbete. Kommunen har ansvaret för klottersanering på kommunala ytor och privata företag och fastighetsägare på sina respektive ytor.

Tyvärr finns ett ansvarsglapp som omgående måste täppas till. Runtom finns tusentals elskåp som ofta är hett stoff för aspirerande klottrare. Dessa skåp saneras aldrig av kommunen eftersom de är privata, men det finns heller inga krav på de som sätter upp elskåpen att hålla dem klotterfria.

Alla företag med elskåp betalar mycket hög hyra till kommunen för att få ha sina skåp på kommunal mark. Det är inte rimligt att företagen löpande ska inventera sina skåp och var för sig administrera klottersanering. Det bör istället vara genom kommunens kundtjänst som saneringen styrs, bland annat på grund av att den anmälande allmänheten sällan vet vilket företag som äger ett visst elskåp.

Att låta skåp stå nedklottrade i många år motverkar effektivt kommunens ambitiösa plan. Låt därför ett enkelt politiskt beslut bli en rejäl spik i klotterkistan.”

Fredrik Grufman

Boende i Järfälla Kommun

Här kan du läsa fler insändare.

Mitt i skrev nyligen om att nytt klotter upptäcks varje dag.

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.