”Skärholmen var inte tryggare att bo i förr”

Skärholmen centrum
Skärholmsborna är inte mer rädda för brott nu än för tio år sedan, enligt skribenten.
Otryggheten är inte större i Skärholmen i dag än för 10–15 år sedan, menar insändarskribenten "Observatör", som har tittat på statistiken och ifrågasätter bilden som ges i den allmänna debatten.

Stämmer bilden av ett Stockholm med skenande brottslighet och otrygghet? Är fler personer i dag utsatta för brott än för 15–20 år sedan? Hur ser det ut konkret i Skärholmens stadsdel?

Det fanns 2017 fyra omfattande studier av Skärholmen kring trygghet som gjorts sedan 2008 av Stockholms stad och sex tidigare trygghetsmätningar gjorda av polisen 1998–2006. En jämförelse mellan studierna för att försöka få svar på frågan om det var bättre förr är därmed möjlig trots vissa begränsningar vid jämförelser mellan stadens och polisens resultat.

Både stadens och polisens studier undersöker gemensam problematik som kan bidra till att kasta ett ljus över om det möjligen var bättre eller värre förr i Skärholmens stadsdel när det gäller brott och ordningsproblem.

Vid en granskning av de två tidsperiodernas resultat är det tydligt att en generell problembild inte blivit ”värre” åren 2008–2017 än under perioden 1998–2006. Särskilt viktigt är att utsatthet för stöld eller skadegörelse mot privatpersoner inte verkat ha ökat i Skärholmen sedan milleniumskiftet, enligt de boende. Det är också klarlagt att utsatthet för våld inte har ökat, jämfört med perioden 1998–2006. Medelvärdet redovisas då till 4,5 procent jämfört med 3 procent för perioden 2008–2017.

Vad gäller problem och ordningsstörningar utomhus var det ett lika stort problem för de boende för 10–15 år sedan. Kvinnor som antastades uppfattades som ett stort problem i Skärholmen redan under perioden 1998–2006. Oro för överfall och/eller misshandel tycks vara på samma nivå under hela 2000-talet. Problem med ungdomsgäng tycks inte heller ha ökat.

En bedömning av materialet från Skärholmens stadsdel ger ett tydligt svar på frågan om det var lugnare och tryggare mellan 1998–2006 än under senare år. Det var det inte!

Det måste gå att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Inget tyder på att det var bättre förr för invånarna i exempelvis Skärholmens områden, även om vissa svåra problem har växt i betydande utsträckning.

Observatör