Vadar i skräp när vi kliver på bussen – skolbarn städade busskur

Busshållplats Värmdö skolbarn städade skräp
Busskuren som städades av skolbarn.
En Värmdöbo som arbetspendlar är trött på att vada i skräp och fimpar på busshållplatsen.
Värmdö kommun visar ett totalt ”ointresse av att upprätthålla en positiv pendlarmiljö”, skriver insändarskribenten.

Arbetar i stan och åker kollektivt.

Förutom att jag är less på dels allt skräp som ligger på i princip varenda busshållplats runtom Värmdö och dels på avsaknaden av cykelställ vid hållplatserna är jag mycket undrande till Värmdö kommuns totala ointresse av att upprätthålla en positiv pendlarmiljö.

Låser cykel i lyktstolpe

Cykeln får man låsa fast i en lyktstolpe om man har turen att det finns en. (Att bara låsa cykeln fungerar inte, har redan blivit bestulen.)

Sedan undrar jag varför det inte finns papperskorgar? Naturligtvis ska man som resenär inte bara kasta på marken om det nu inte finns, men alla människor verkar inte ha fått detta tänk med sig i bagaget hemifrån.

Skolbarn städade busskur

Tack skolbarn som denna dag förgyllde en pendlares väntande vid busshållplatsen. Men ska det verkligen behöva vara så?

Våra busshållplatser i dag på Värmdö stämmer inte överens med den bild som vi förmedla utåt. Kommunen i skärgården, med naturen inpå knuten …

Du ska först vada genom skräp och fimpar när du kliver av bussen.

Tacksam och undrande resenär