”Säkra skolvägar – inte kul enligt kommunen?”

Varning för barn
Anna S: "I vissa kvarter nära Helenelundsskolan struntar i princip alla i skyltarna".
Anna S håller med insändarskribenten "Fundersam" om nonchalansen för 30-gränsen – och ännu värre situation finns i vissa villakvarter nära Helenelundsskolan, tycker hon.

Svar på insändaren ”Varför kör ni inte i 30?”, den 19 mars:

Jag håller fullständigt med signaturen ”Fundersam” angående nonchalans för 30-gränsen.

Ännu värre situation finns i vissa villakvarter nära Helenelundsskolan, där i princip alla bilar, inklusive taxi, skåpbilar och lastbilar konsekvent struntar i 30-skyltning samt ”varning för barn”-skyltning.

Ett hundratal barn går och cyklar varje dag längs Hallandsvägen till och från Helenelundskolan. Därvid passerar de Nyodlingsvägen där nonchalansen för hastighetsbegränsningen är påtaglig. Korsningen är omgärdad av tomter med höga häckar som gör sikten obefintlig för såväl barn som bilar. Dock, det som är mest häpnadsväckande är att kommunen inte alls bryr sig om att arrangera farthinder vid denna korsning.

Vid andra ställen längs Nyodlings­vägen, där inga barn passerar, har man anlagt farthinder­, men inte runt denna korsning som de absolut flesta barnen passerar till/från skolan. Obegripligt!

Grannar har påtalat situationen i­ flera år, men ingenting görs. Absolut­ ingenting.

Inkompetens och handlingsförlamning från kommunens sida är uppenbar. Att arrangera cykelbanor = kul. Att tillse säker väg för våra barn = inte kul. Detta tycks vara kommunens motto.

Bedrövligt är bara förnamnet.

Anna S