”Skräpigt beslut att ta bort återvinningen i Vårberg”

"Kommunen riskerar att Vårberg skräpas ner" Genrebild.
"Kommunen riskerar att Vårberg skräpas ner" Genrebild.
Stockholms stad tar inte ansvar för miljön när de tar bort återvinningsstationer, anser insändarskribenten.

Stockholms stad beslutade nyligen att ytterligare en återvinningsstation i Vårberg tas bort. Förra året försvann stationen nedanför Vårbergstoppen och nu är den också borttagen vid Söderholmsskolan.   

När miljötänkande och sortering annars står i fokus, backar istället kommunen och riskerar att Vårberg skräpas ner. Om det inte finns någonstans att slänga förpackningar, kommer allting att hamna i hushållssoporna eller ute i naturen.

Sorteringen i Vårberg centrum är oftast full och återvinningen vid Ängsholmsgränd ligger avsides.   

Det var ett skräpigt beslut att ta bort återvinningsstationerna. Stockholms stad måste backa och visa på allvar att man tar ansvar för miljöfrågor.   

Johan Engman, Vårberg