”Skydda rätten att fritt välja skola”

Inskränk inte rätten att fritt välj gymnasium, anser skribenterna.
Inskränk inte rätten att fritt välj gymnasium, anser skribenterna.

Vi liberaler gillar valfrihet och tycker att man ska få bo i en kommun och jobba eller studera i en annan. Och att ungdomar i Stockholms län själva ska få välja sin gymnasieskola utifrån sina intressen och drömmar.

Nu när den rödgröna majoriteten i Stockholm med skolborgarrådet Olle Burell (S) i spetsen vill inskränka möjligheten att fritt välja gymnasium blir Liberalerna i Österåker och Vallentuna oroade. I våra ögon är det oacceptabelt att ungdomarnas valmöjlighet ska bero på föräldrarnas bostadsort.

En konsekvens skulle bli att de som vill läsa de naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och ekonomiska programmen i Stockholm måste vara skrivna i Stockholms stad, något inte alla familjer har råd med eller praktiska möjligheter eller lust till.

I våra förhållandevis små kommuner finns det ett eller två gymnasier. De erbjuder utbildning av god kvalitet och vi ser gärna att ungdomar, från den egna kommunen eller en annan, väljer att studera hos oss.

Det är just den enskildes rätt att välja vi värnar om. För Liberalerna och för Stockholms läns gymnasieungdomar är gymnasievalet en självklarhet. När man nästan är vuxen är det roligare och mer motiverande att läsa en utbildning som man själv har valt, vare sig det är vid den närmaste skolan eller en annan. Om Stockholm börjar nagga gymnasievalet i kanten ser vi en risk med att fler kommuner tar efter.

Bland Österåkers och Vallentunas ungdomar är det vanligt att söka sig till grannkommunen Täby. Eftersom många Täbyungdomar inte längre skulle kunna söka sig till Stockholm skulle S-förslaget med största sannolikhet minska våra ungdomars möjlighet att söka sig dit. Stockholms beslut får med största sannolikhet följdeffekter i hela länet som i slutändan innebär mindre valfrihet för alla gymnasiever. Bara den enskilde vet vad som passar bäst för den. Vi vill skydda valfriheten och låta ungdomar förverkliga sina drömmar.

Ylva Mozis (L), gruppledare i Vallentuna

Mathias Lindow (L), kommunalråd Österåker

Skriv replik. Debattera ett annat ämne. Klicka här.