”Så skyddar ni er mot renovräkning”

r på Arkövägen i Kärrtorp vill tillsammans med sina grannar ombilda sin hyresrätt till kooperativa hyresrätter.
Grannar i Kärrtorp vill tillsammans ombilda sin bostäder till kooperativa hyresrätter.
Lisa Deurell uppmanar hyresgäster att köpa sina bostäder – tillsammans.

Du som bor i hyresrätt: Vänligen läs detta!

Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) meddelade att den nya majoriteten kan tänka sig att sälja vidare kommunala hyresrätter till privata aktörer. Det är illa­varslande, då du som hyresgäst riskerar hamnar i klorna på en renovräkningsentreprenör som missköter fastigheten och chockhöjer hyran.

I Husby sålde Svenska Bostäder 1 500 lägenheter till Hemla, ägt av det amerikanska riskkapitalbolaget Blackstone. De boende fick hyreshöjningar på över 50 procent trots undermåliga renoveringar och eftersatt skötsel.

Samma sak pågår just nu på Albyberget sedan den S-ledda majoriteten sålde 1 300 lägenheter, senare uppköpta av Hemla.

I Hagsätra sålde allmännyttan 1 200 lägenheter till Ikano Bostad. Även där pågår nu renovräkning med hyreshöjningar runt 60 procent.

Denna globala trend har uppmärksammats av Leilani Farha, FN:s bostadsrapportör. Farha beskriver hur denna affärsdrivna bortträngning utgör ett allvarligt hot mot bostaden som mänsklig rättighet.

Men det finns sätt att skydda dig och dina grannar! Det första ni bör göra är att bilda en ekonomisk förening för kooperativa hyresrätter. Därefter lämnar ni en begäran om hembud till Lantmäteriet. Det väsentliga med hembud är att ni får förköpsrätt vid en eventuell försäljning. Finansieringen kommer förmodligen vara er största utmaning, men det är inte en omöjlighet. I Tyskland finns Mietshäuser Syndikat, en slags civilt driven allmännytta som hjälper boende att köpa sina hem och bilda kooperativa hyresrättsföreningar. Genom bolagets stadgar garanteras att hyresrätterna aldrig kan ombildas. Kapital ordnar de boende fram genom crowdinvesteringar, alltså direkta lån från privatpersoner, och med hjälp av banklån.

I Kärrtorp har en grupp boende tagit ett första steg mot kooperativt hyresägande. Fler boende borde följa deras exempel!

Lisa Deurell, engagerad 
i bostadsfrågan