”Söderort får inte bli sovstad”

Under de senaste 15 åren har söderorts nedmontering accelererat.

Det som det verkligen satsas på är bostäder och en och annan tunnelbana och busslinje. Dessa satsningar är nödvändiga, men alltför ensidiga.

Ska alla som flyttar in i bostäderna trängas på tunnelbanor och bussar, för att ta sig över de alldeles för få broarna, för att komma in till jobben i stan varje morgon?

I dag riskerar söderort att ännu mer utvecklas till sovstäder. Vi har en av de lägsta andelarna dagbefolkning i förhållande till nattbefolkning i hela Stockholm.

Stora företag flyttar från söderort; Folksam flyttade från Farsta, Ericsson flyttade från Telefonplan och Älvsjö och Telia flyttade från Farsta i år.

Inga stora företag har flyttat in och flertalet av de gamla kontoren görs om till bostäder och kontorscentra för mindre företag.

Många av de stora företagen har antingen koncentrerat sitt kontorsbestånd till stan, som Folksam har eller flyttat norrut som Telia och Ericsson.

Om vi låter denna utarmning fortsätta kommer folk till slut inte orka trängas på tunnelbanor och bussar och söderort utarmas ännu mer när kvalificerad personal flyttar norrut dit merparten av företagen har flyttat.

Nu vill lokalpolitiker från både Socialdemokraterna och Moderaterna att Stockholmsmässan ska flytta till Kista, för att närmiljön är för tråkig! Vi som bor här tycker också att miljön runt Stockholmsmässan är trist.

Låt oss tillsammans skapa ett intressantare söderort, ta av oss de ensidiga bostads-glasögonen, och låt oss i stället skapa ett söderort med stora och små företag, skolor, simhallar, centra och sköna bostadsområden. Det är inte så svårt om vi samarbetar.

Om ett år är det val och debatten kommer att domineras av rikspolitiken. Samtidigt är majoriteten av politikerna fritidspolitiker som vid sidan av sina jobb lägger en stor del av sin fritid på att göra livet bättre där de bor.

Vi som skriver detta både bor och arbetar i Söderort och vill tillsammans med dig skapa ett växande och hållbart söderort.

Ulrika Strömberg (L) Peter Backlund (L) Urban Rybrink (L)