(S): ”Oförtjänt kritik mot personalen”

Kommunledningen bär ansvar för bristerna på Gustavsgården – inte vårdpersonalen. Det skriver socialdemokraterna i en insändare.

Hej, alla ni som arbetar på Gustavsgården!

Vi förstår att ni känner er utpekade efter all negativ uppmärksamhet om er arbetsplats. Det är helt orättfärdigt och oförtjänt. Från oss socialdemokrater har kritiken hela tiden handlat om den moderatstyrda alliansens mångåriga underfinansiering i kombination med bristande ledning och styrning från höga chefer och ansvariga politiker.

”Problemen kända under lång tid”

Problemen har funnits under många år, ända sedan den nuvarande kommunstyrelseordföranden Deshira Flankör (M) var högst ansvarig. Problemen har nu eskalerat. Trots att Värmdös styrande  allians måste ha känt till detta har inte tillräckligt gjorts för att förbättra situationen på boendet.

”Ledningen har sagt nej”

Ni har också efterlyst att politiker kommer på besök. Vi besöker ofta Gustavsgården och vi har träffat såväl förra chefen som många anställda. Vi har också försökt att få komma och göra praktik, för att få en närmre inblick i ert arbete, men nekats det av högsta ledningen.

”Kommunledningen bär ansvar”

Så, det är kommunledningen som är ansvarig för bristerna på Gustavsgården – inte vårdpersonalen. Ni gör ett fantastiskt jobb och vi stöttar er helhjärtat i ert viktiga uppdrag, som ytterst handlar om vårt gemensamma åtagande för medborgarnas välfärd. Vi kommer fortsätta att kämpa för våra äldres bästa, precis som ni.

Henrik Paulsen (S)
2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Mikael Lindström
Oppositionsråd (S)